HOMELOGIN

HOE KAN IK EEN TWEEDE EMAILADRES TOEVOEGEN?

Een tweede emailadres aan je account toevoegen, bijvoorbeeld dat van je partner, stuit zowel op praktische bezwaren in de communicatie als op bezwaren betreffende het garanderen van de privacy.

Je kunt echter doen zoals veel ouders reeds deden, maak een emailadres aan dat specifiek bedoeld is voor correspondentie aangaande de overblijf van je kinderen. Je kunt de toegang tot dit adres delen met je partner.

Of je laat alle correspondentie die daar op binnenkomt automatisch forwarden naar jullie beider privé-adressen.