HOMELOGIN

ACCORDEREN VAN EEN KIND DAT ONTBREEKT BIJ AANVANG VAN DE TSO OF VAN EEN KIND DAT VERMIST WORDT TIJDENS DE TSO

A. Is het kind terecht tijdens de TSO?

Indien de afwezigheid niet te wijten is aan nalatigheid of in gebreke blijven aan de kant van de TSO, kan in dat geval de normale gang van zaken gevolgd worden, dus aanwezig vinken (of toevoegen) of juist niet aanwezig vinken als ouders vergeten hebben af te melden en gewoon accorderen. De ouders zijn immers betalingsplichtig als de afwezigheid het gevolg is van nalatigheid aan hun kant, tenzij de school (of de tso-verzorgende organisatie) anders bepaalt.


B. Is het kind aan het einde van de TSO niet terecht?

B1. Niet accorderen
Dan mag die groep niet geaccordeerd worden. De ouders mogen in geen geval een systeembericht "Onafgemeld Afwezig" krijgen en op die manier te horen krijgen dat hun kind vermist is (stel dat er nog geen contact met hen mogelijk is geweest). Bovendien hoeven zij in geen geval te betalen voor de overblijf van die dag. Het mag dus noch 'aanwezig' noch 'afwezig' worden gevinkt.

B2. Neem contact op vóór het accorderen
Neem daarom altijd vóór het accorderen eerst contact op met de administratie van TSO-ASSISTENT. Deze zorgt er voor dat de reservering uit het systeem wordt gehaald zodat er geen systeembericht "Onafgemeld Afwezig" verstuurd kan worden en er niet betaald hoeft te worden; ook de reserveringen voor de komende dagen worden verwijderd als die er zijn.
Is eenmaal bekend dat het kind weer gaat overblijven dan kan de administratie van TSO-ASSISTENT de reserveringen voor de toekomst weer terugplaatsen. Daarmee wordt voorkomen dat het kind op de gebruikelijke manier toegevoegd gaat worden en dat de ouders een systeembericht “Onaangemeld Aanwezig” krijgen.

B3. Dagelijks contact
Het kind wordt op deze manier geruisloos verwijderd uit het systeem zolang het vermist is en weer geruisloos ingevoegd als het weer terecht is. Hierbij is dagelijkse communicatie tussen coördinator en de administratie van TSO-ASSISTENT noodzakelijk.

B4. Onverschuldigd stellen volstaat niet
Het volstaat niet de overblijfbeurt simpelweg 'aanwezig' te vinken en onverschuldigd te stellen in de COMPLETE LIJST. Het komt namelijk wel eens voor dat ouders een onverschuldigd gestelde overblijfbeurt in de declaratie niet als zodanig herkennen. Ze zouden dan (weliswaar ten onrechte) kunnen denken dat ze toch moeten betalen voor die verschrikkelijke dag dat hun kind vermist is geweest.
Bovendien bestaat de kans dat het kind langer vermist zal blijven en dan kan het voorkomen dat medewerkers het op een bepaald moment gewoon als afwezig gaan vinken. De ouders zouden dan alsnog systeemberichten "Onafgemeld Afwezig" krijgen en dat zou uiteraard zeer onwenselijk zijn.