HOMELOGIN

IK ZIE GEEN WISSELKNOP OM TE WISSELEN TUSSEN OUDERACCOUNT EN MEDEWERKERACCOUNT

De knop hoor je te zien in het scherm met het hoofdmenu van je ouderaccount en in scherm met het hoofdmenu van je medewerkersaccount. In beide gevallen staat de knop onderaan.

Zie je de knop niet maar heb je wel een ouderaccount én een medewerkersaccount? Neem dan contact op met support.

(Coördinatoren hebben geen wisselknop om vanuit hun coördinatorenaccount naar hun ouderaccount te gaan.)