HOMELOGIN

DE SYSTEEMMAILS

Dit zijn de teksten van de emails die door het systeem automatisch worden uitgestuurd op het moment van accorderen bij onafgemelde afwezigheid en onaangemelde aanwezigheid:

Onafgemelde afwezigheid


Beste Brenda,

Deze email ontvang je uitsluitend om administratieve reden. De gereserveerde maar mogelijk niet genoten overblijf van Deirdre op 01-09-2015 zal gedeclareerd worden conform de voorwaarden van de school, tenzij anders overeengekomen.

Om kosten, moeite en/of misverstanden te voorkomen is het van belang dat annulering van de overblijf bijtijds en online gebeurt. Dit kan tot sluitingstijd op de overblijfdag zelf.

Mocht je niet meer beschikken over je inloggegevens, dan kun je deze opnieuw laten toesturen door in het inlogscherm te klikken op VERGETEN INLOGGEGEVENS OPVRAGEN. Wens je toelichting op deze email, wend je dan tot de tso-coördinator van de school.

Wij vertrouwen erop je met dit bericht van dienst te zijn geweest en danken je voor je medewerking.

Namens de tso-coördinator,
TSO-ASSISTENT
www.tso-assistent.net


Dit bericht is automatisch gegenereerd door het overblijfadministratiesysteem TSO-ASSISTENT.


Onaangemelde aanwezigheid


Beste Brenda,

Op 07-09-2015 heeft Deirdre op school gebruik gemaakt van de tussenschoolse opvang. Echter had je deze opvang niet online gereserveerd.

Uiteraard is Deirdre altijd welkom, maar de school moet het aantal in te zetten tso-medewerkers plannen op basis van de reserveringen en als je niet reserveert, worden eventuele aandachtspunten niet op de overdrachtlijst vermeld. En zeker zo belangrijk; als je kind onbedoeld niet aanwezig zou zijn, wordt dat niet opgemerkt

De school verzoekt je daarom in het vervolg de overblijf voor Deirdre tijdig, online te reserveren in je account. Dit kan tot sluitingstijd op de overblijfdag zelf. Registreer in geen geval een tweede keer

Deirdre is deze keer handmatig door de overblijfmedewerker op de lijst gezet. In principe zal de overblijf van deze dag gedeclareerd worden conform de voorwaarden van de school, tenzij anders overeengekomen. Wend je eventueel voor informatie tot de tso-coördinator van de school.

Mocht je niet meer beschikken over je inloggegevens, dan kun je deze opnieuw laten toesturen door in het inlogscherm te klikken op VERGETEN INLOGGEGEVENS OPVRAGEN.

Wij vertrouwen erop je met dit bericht van dienst te zijn geweest en danken je voor je medewerking.

Namens de tso-coördinator,
TSO-ASSISTENT
www.tso-assistent.net


Dit bericht is automatisch gegenereerd door het overblijfadministratiesysteem TSO-ASSISTENT.