HOMELOGIN

GESCHEIDEN OUDERS? SAMEN HET ACCOUNT DELEN!

Het komt voor dat gescheiden ouders beiden een eigen account wensen omdat het kind per omgangsregeling onder wisselende zorg overblijft en dat de ouders het verschuldigde bedrag per eigen aandeel gedeclareerd wensen te krijgen. TSO-ASSISTENT staat echter niet toe dat kinderen dubbel figureren in het systeem. Er zal dus ten aanzien van de overblijf slechts één declaratie worden uitgegeven waarop de genoten opvang gespecificeerd staat aangegeven.

Dubbele registratie geeft administratieve problemen

Indien een kind dubbel zou figureren in het systeem en overblijven zonder dat er is gereserveerd, is er reëel risico dat een tso-medewerker de 'verkeerde' ouder opvoert als debiteur. Zelfs al zou een kenmerk duidelijk maken onder welke zorg het kind overblijft, is er nog altijd het risico van foutieve 'toevoeging' door een vergissing. Van de tso-medewerker kan niet verwacht worden de omgangsregeling te kennen.

Het kind mag niet in deze problematiek betrokken worden

Stel dat beide ouders van mening zijn dat een overblijf van het kind op een bepaalde dag onder verantwoordelijkheid (en kosten) van de andere ouder valt en ze beiden niet reserveren terwijl het kind wél op de TSO verschijnt. De tso-medewerker zal dan aan het kind moeten vragen onder wiens gezag het overblijft. (Bij wie sliep het en bij wie slaapt het straks?) Met zulke vragen mag een kind natuurlijk nimmer worden lastig gevallen.

De onaangename gevolgen voor school

Het kan bij dubbele registratie dus makkelijk gebeuren dat een of beide ouders het verschuldigde bedrag van hun persoonlijke declaratie betwisten en beiden weigeren te betalen. Dat is een probleem voor school dat niet speelt als alle overblijf (gespecificeerd) op één declaratie staat, kortom: "Dit zijn jullie gezamenlijk verschuldigd en zoek de verdeling onderling uit."

Samen de inloggegevens delen is de enige oplossing

De beide ouders dienen eenvoudigweg overeen te komen dat de financiële verantwoordelijkheid voor de overblijf (net als het gezag) wordt gedeeld en daarmee ook het ouder-account. Op deze wijze worden administratieve verwarring en lastenverzwaring voor de tso-coördinatie voorkomen, evenals het risico van dubbele declaratie. Ouders kunnen aan de hand van de gespecificeerde declaratie de overblijf onderling verrekenen. Bedenk dat hoe minder ouders bereid zijn om in redelijkheid mee te gaan met dit beleid, hoe groter de kans op problemen indien de tso-coördinatie aan de wens tegemoet zou komen.

En ook de systeem-berichten kunnen worden gedeeld

Zowel declaraties als de berichten vanuit het systeem kunnen beide ouders op simpele wijze ontvangen. Zij hoeven slechts een email-adres aan te maken waartoe ze beiden toegang hebben. Zo'n adres zou bijvoorbeeld kunnen zijn: tso-kindnaam@gmail.com. Dit email-adres moet dan in het systeem worden ingevoerd onder OUDERGEGEVENS.

Neem de tussenschoolse opvang op in het gescheiden-ouderprotocol

TSO-ASSISTENT behoudt zich het recht voor om in geval van dubbele registratie een van de ouder-accounts te verwijderen. Het verdient aanbeveling om op het punt van gedeelde financiële verantwoordelijkheid voor de overblijf een artikel op te nemen in het gescheiden-ouderprotocol waarover school mogelijk beschikt.