HOMELOGIN

IK KAN GEEN DAGEN AANKLIKKEN OM TE RESERVEREN

Vakantie- en feestdagen zijn wit

Als dagen in de kalender wit zijn betekent dit dat er op die dag geen TSO is en dat je ze dus niet kunt aanklikken om te reserveren. Het gaat dan altijd om vakantiedagen, feestdagen of mogelijk studiedagen waarop er geen TSO is. De dagen waarop geen TSO is horen in principe door de coordinator te worden doorgegeven aan de ouders/verzorgers.

TSO-dagen zijn grijs en na reserveren blauw

Alleen op de grijze dagen kun je klikken. Nadat je voor zo'n dag overblijf gereserveerd hebt wordt hij direct blauw. Op grijze dagen in het verleden (lichtgrijs) kun je ook niet klikken. Logisch, want reserveren in het verleden heeft geen zin meer.