HOMELOGIN

HOE KAN HET DAT EEN EEN VRIJGESTELDE OUDER TOCH MOET BETALEN?

Structureel vrijgesteld

Heb je als coördinator een ouder voor zijn/haar kinderen structureel vrijgesteld van de overblijfbijdrage onder KINDEREN, dan kan het gebeuren dat deze ouder toch nog moet betalen.

Moment van ingang

Het gaat namelijk pas in op het moment dat je de vink zet (zie de tekst onder het vraagteken). Dit om te voorkomen dat je onbedoeld overblijf van voordien vrijstelt.

Complete lijst

De overblijf van vóór het moment van vinken had je kunnen vrijstellen in de COMPLETE LIJST.

Altijd een declaratie

Ook vrijgestelde ouders krijgen een declaratie (of factuur, als je het zo noemen wilt) per email. Het bedrag dat ze niet hoeven te betalen wordt echter gecrediteerd. Dit wordt duidelijk in de declaratie aangegeven.