HOMELOGIN

ACHTERAF BETALEN PER OVERBLIJFBEURT IS GOEDKOPER DAN EEN ABONNEMENT

Een abonnement wordt nooit helemaal opgebruikt

Ouders die aan het rekenen zijn geslagen kwamen tot de ontdekking komen dat een pay what you get systeem ze zelfs goedkoper uit laat komen omdat er in een abonnement altijd dagen zitten die niet worden geconsumeerd. Er zijn immers altijd ziektedagen, studiedagen, schoolreisjes en bruiloften, begrafenissen en wat dan ook.

Ongebruikte dagen worden niet terugbetaald

Dat is nu eenmaal het principe van een abonnement. Deze overweging is voor uitvoeringsorganisaties soms de reden om TSO-ASSISTENT niet te gebruiken omdat ze inkomstenderving vrezen.

Pay what you get

Bij achteraf betalen, op basis van daadwerkelijk afgenomen overblijf, mag iedereen er vanuit gaan dat de prijs per overblijfbeurt de laagst haalbare is.