HOMELOGIN

IK KAN GEEN BETAALBATCH INDIENEN BIJ DE BANK

Wat is een betaalbatch?

Met een betaalbatch (of betaalbestand of betaalsepa) kun je de vrijwilligers-vergoedingen aan alle tso-medewerkers tegelijk, in een keer uitbetalen. Je downloadt de batch bij VERGOEDINGEN en je uploadt deze bij het online bankieren van je bank.

Voorwaarde om betaalbatch te importeren

Vergewis je ervan dat je bankrekening een zakelijke bankrekening is. Zo niet, neem contact op met je bank.

Importeren bij de bank

Zie je in het menu van je online bankieren nergens een mogelijkheid om betaalbestanden te importeren? Ook al zie je wel een optie om een incasssobestanden te importeren?
  • Bel je bank en zeg dat je van plan bent losse betaalbatches in xml-formaat te uploaden;
  • De bank schakelt dan die mogelijkheid voor je in. Deze wordt principe na enkele minuten actief;
  • Log na enige tijd opnieuw in. Nu zie ergens in het menu een optie om betaalbestanden te importeren.