HOMELOGIN

HOE KAN ER BIJ EEN MEDEWERKER ACHTER EEN BETAALDE MAAND TOCH EEN ROOD KRUIS STAAN?

Aan de kant van de medewerker

Wanneer je als medewerker bij VERGOEDINGEN, achter een bepaalde maand een rood kruis ziet staan betekent dat niet deze maand niet betaald zou zijn. Het betekent slechts dat de coördinator de betreffende maand nog niet als zijnde betaald heeft aangemerkt.

Aan de kant van de coördinator

De coördinator kan in zijn/haar online bankieren terugvinden of de batchbetaling van de vergoedingen van de betreffende maand is uitgevoerd (en op welke datum). Deze datum vult de coördinator in bij VERGOEDING > PER MAAND (of bij VERGOEDING > ONBETAALD) bij elke medewerker en vervolgens klikt deze naast die datum in het lege vinkhokje om deze vergoeding als betaald aan te merken.

Resultaat en conclusie

Daarna is aan de zijde van de medewerker het rode kruis vervangen door een groene vink.

Zorg er dus voor, als coördinator, dat je in online bankieren de betaling goed in de gaten houdt en direct de gedane betalingen als zodanig aanvinkt in TSO-ASSISTENT.