HOMELOGIN

AANDACHTPUNTEN PRINTEN

Gebruik de mogelijkheid tot exporteren

Wil je over een lijst beschikken waarop alleen de kinderen met aandachtspunten vermeld staan of heb je ander geavanceerd zoekwerk te doen, dan kun je speciaal voor dit soort vragen lijsten downloaden van alle ouders met al hun gegevens, van tso-krachten en kinderen.

Ga hiervoor naar INSTELLINGEN en klik op EXPORTEREN rechtsboven naast het vraagteken. Je downloadt dan een zip-file met daarin 3 csv-bestanden die zijn uit te lezen in een spreadsheet zoals Microsoft Excel.

Of print de overdrachtlijsten

Of print simpelweg de overdrachtlijsten (presentielijsten) van de dag uit met de gereserveerde kinderen. Bij kinderen met een aandachtpunt wordt dit aandachtpunt immers ook vermeld.