HOMELOGIN

EEN KIND VERWIJDEREN DOOR DE COÖRDINATOR

De declaraties worden evengoed verstuurd

Je kunt als coördinator kinderen verwijderen uit het systeem, ook als alle tso-eenheden nog niet betaald zijn door de ouder. Ga daartoe vanuit het MENU naar KINDEREN. Verwijder je uit deze lijst een kind dan komt het niet meer in die lijst voor. Je kunt het kind in de toekomst dan niet meer toevoegen aan een presentielijst en de ouder zelf kan niet meer inloggen zodra al zijn/haar kinderen verwijderd zijn.

Een ouder zonder kinderen vervalt vanzelf

Als alle kinderen van een ouder verwijderd zijn, komt ook de ouder te vervallen in de lijst bij OUDERS. In het systeem zijn namelijk principieel geen ouders mogelijk zonder kinderen.

De administratie blijft uiteraard bewaard

Wel blijven de facturen die je ooit aan de ouder hebt gestuurd bewaard in het systeem en voor jou opvraagbaar voor administratieve doeleinden, zo ook de gegevens van de ouder. Ook kun je in de presentielijsten van het afgesloten verleden de namen van de kinderen nog terugvinden en hun gegevens opvragen. Ook de ouder zelf kan via jou nog oude declaraties opvragen.

Het is namelijk niet zo dat als kinderen van school af gaan, jouw historische administratie wordt afgebroken. Die heb je namelijk nodig om je later te verantwoorden bijvoorbeeld t.o. de belastingdienst of bij eventueel reclameren door een ouder achteraf.

Ouders kun ook zelf hun kinderen verwijderen

Ouders kunnen overigens ook zelf hun kinderen verwijderen, ook dan blijven onbetaalde declaraties in tact en blijft jouw historische administratie voortbestaan. Ook een ouder kan, zolang de ouder nog 1 kind in het systeem overhoudt, bij het raadplegen van zijn/haar eigen oude declaraties daar nog het overblijfgebruik van kinderen terugvinden die hij/zij mogelijk zelf al verwijderd heeft. Direct nadat de ouder het laatste kind verwijdert kan de ouder echter niet meer inloggen.