HOMELOGIN

KUN JE EDEX BESTANDEN IMPORTEREN UIT ESIS OF PARNASSYS?

We zien er na diverse contacten met leveranciers van schoolsoftware van af om het mogelijk te maken dat externe databestanden kunnen worden ingelezen in ons systeem, om een aantal redenen.

Er wordt door scholen zelden om gevraagd

De vraag naar deze importmogelijkheid blijkt zelden voor te komen en bovendien staan de hypothetische voordelen niet in verhouding tot de investeringen die het met zich meebrengt.

Weinig meerwaarde tegen hoge kosten

Voor school levert zo'n connectie eigenlijk geen winst op, want de ouder moet toch zelf de gegevens invoeren en actualiseren. Het enige waar je ieder jaar tegenaan loopt is de jaarlijkse leerlingwisseling van groep. Maar de praktijk heeft uitgewezen dat dat eigenlijk een klein klusje is dat op meerdere manieren geklaard kan worden.

Ouderportalen

Ook de koppeling aan ouderportalen blijkt na vele oriëntaties achteraf geen item te zijn dat leeft en voor geen enkele partij ook maar enige winst oplevert. Overigens blijven we wel naar nieuwe wegen zoek om een en ander te optimaliseren.