HOMELOGIN

KUNNEN DE SYSTEEMEMAILS GEËDIT WORDEN?

De systeememails onaangemeld aanwezig en onafgemeld afwezig kunnen principieel niet geëdit worden.

Door de jaren heen zijn deze teksten telkens verder gepolijst

Wij hebben ondervonden dat kleine nuances in de teksten van deze emails grote ergernissen verwarring of misverstanden kunnen voorkomen dan juist wel oproepen bij de ouders die ze ontvangen.

Onze reputatie is in het geding

Zouden wij de controle op deze teksten uit handen geven en elke coördinator naar eigen inzicht de teksten laten editten dan kun je er gerust vanuit gaan dat dezelfde misverstanden, ergernissen en verwarring (of nog ergere) zullen ontstaan en dat is schadelijk voor de kwaliteit van het systeem en voor onze reputatie.

Heeft u toch suggesties?

Wij staan natuurlijk open voor suggesties ter verbetering. Neem contact op.