HOMELOGIN

PRIKKEL DE LAATSTE OUDERS OM ZICH REGISTREREN

Je kunt de laatste ouders die dat nodig hebben nog extra prikkelen om zich te registreren:
  1. Laat een brief uitsturen door de directie, met de oproep aan de ouders om zich te registreren. (Let daarbij op dat je ouders die zich wel al geregistreerd hebben daarmee niet in verwarring brengt - mogelijk denken sommigen dat ze zich opnieuw moeten registreren.);
  2. Doe briefjes in de lunchtrommels en/of spreek ouders persoonlijk aan met de vraag zich te registreren - delegeer het aanspreken van ouders eventueel aan de medewerkers;
  3. Vraag de ict-coordinator van de school een aparte pagina op de schoolwebsite aan te brengen over het overblijven. Gebruik daarvoor onze voorbeeldteksten: tso-assistent.nl/schoolwebsite;
  4. Login en ga naar UP&DOWNLOADS en download de 'A4 opstartposter'. Laat kinderen deze inkleuren en meegeven aan hun ouders en/of plak hem op opvallende plekken in het schoolgebouw aan de muur;
  5. Vraag de ict-coördinator om (tijdelijk) op een opvallende plek van de schoolwebsite een van onze speciale banners te plaatsen met een link naar het inlogscherm. Je treft deze banners (en de instructie) ook op tso-assistent.nl/schoolwebsite.
Gaat vast lukken! Is tot nu toe altijd bij alle scholen gelukt :-))