HOMELOGIN

VOORBEELDTEKST VOOR DE SCHOOLWEBSITE

De ervaring heeft ons geleerd dat je goed onderscheid moet maakt tussen het eenmalig registreren en de overblijf reserveren. Vermijd het woord aanmelden omdat dit wat ambigu is. Sommige ouders die al geregistreerd hebben denken dat ze dan opnieuw moeten registreren. Dubbele registraties wil je uiteraard voorkomen.

Gebruik onze niet-verwarrende voorbeeldteksten


Deze kun je hier vinden:

Let op: tso-assistent.NET

Wat voor tekst je uiteindelijk ook gebruikt: Let op dat inloggen, registreren en overblijf reserveren of juist annuleren) niet kunnen op tso-assistent.nl maar op tso-assistent.net!