HOMELOGIN

ALS EEN OUDER BLIJFT WEIGEREN PER AUTOMATISCHE INCASSO TE BETALEN

Overblijfvoorwaarden

In dat geval kun je er beter voor zorgen dat in de overblijfvoorwaarden vermeld is dat indien ouders niet meewerken aan automatisch incasso, zij een extra kostenpost voor administratiekosten tegemoet kunnen zien van €7,50 of €10,00.

Óf extra kosten in rekening brengen

Het kost immers extra tijd om voor die ouder(s) een apart, handmatig traject in stand te houden. De kosten die daar aan verbonden zijn kun je niet op de andere ouders afwentelen, deze moeten ze zelf betalen.

Óf geen toegang meer tot de overblijf

Weigeren die ouders de extra kosten te betalen dan blijven ze gewoon in gebreke, houden ze zich niet aan de voorwaarden en kan dit er toe leiden dat hun kind niet langer kan overblijven.

Zie ook dit bericht.