HOMELOGIN

ALS EEN OUDER VRAAGT OM ONTHEFFING VAN AUTOMATISCHE INCASSO

Ook met automatisch incasso behouden ouders de controle

Ouders denken soms dat ze de controle over hun betaling kwijt raken. Niets is minder waar: Ten eerst ontvangen ze de declaratie ruime tijd voordat het bedrag van hun rekening wordt afgeschreven. Er is dus alle tijd om bezwaar te maken. Ten tweede is het tegenwoordig super simpel om zonder opgaaf van reden te storneren. Dat gaat met 1 klik in het online bankieren.

De school mag voorwaarden stellen

De school kan wettelijk gezien niet verplichten tot het akkoord gaan met automatische incasso. Daar staat tegenover dat de school wél in alle redelijkheid voorwaarden mag stellen voor het gebruik van de overblijfvoorzieningen.

Dankzij automatische incasso een lagere prijs

De reden dat de school automatische incasso als voorwaarde hanteert is in het belang van de ouders. De tijd die ermee bespaard wordt aan administratief werk betekent een besparing op de kosten van de overblijf. Uiteindelijk wordt daardoor de prijs lager die de ouder per keer betaalt dat een kind overblijft. Meerdere scholen hebben nadat ze TSO-ASSISTENT in gebruik hebben genomen, de prijs voor de ouders verlaagd!

Extra administratiekosten

Om dezelfde reden zouden scholen bij ouders die niet instemmen met automatische incasso, een extra maandelijkse kostenpost kunnen toevoegen aan hun declaratie: €7,50 of €10,00 administratiekosten. Gelukkig doet geen enkele school dit en zien de ouders de voordelen in van automatische incasso.

Curatele, bewind of mentorschap

Het is echter denkbaar dat een automatische incasso simpelweg niet mogelijk is. Een ouder bij wie dit speelt kan de school daarvan in kennis stellen. De school kan dan maatregelen treffen om deze ouder buiten de automatische incasso te houden.

Zie ook dit bericht.