HOMELOGIN

DE HOOGTE VAN DE OVERBLIJFBIJDRAGE WIJZIGEN TIJDENS DE LOPENDE MAAND

De tariefswijziging van de overblijfbijdrage geldt met terugwerkende kracht voor alle maanden waarvoor nog geen declaraties zijn aangemaakt (verstuurd).