HOMELOGIN

EEN BETALING VAN EEN OUDER MISLUKT BIJ AUTOMATISCHE INCASSO

Foutcodes Europees Incasso

Bij het mislukken van individuele betalingen van ouders vindt je in het transactieoverzicht van de bankrekening van de TSO een foutcode vermeld die een aanwijzing geeft van de mogelijke oorzaak. Elke bank publiceert een lijst van foutcodes op haar website - in principe zijn die voor alle banken hetzelfde, ze vallen immers alle onder de Europese regels van betalingsverkeer (SEPA). Dit is bijvoorbeeld de lijst Foutcodes Europees Incasso van de ING.

Foutboodschap 'Afkeuring euro-incasso onjuiste machtiging'

Dit duidt erop dat de first/recurrent-status niet correct is opgevoerd. Kan het zijn dat deze ouder de IBAN onlangs heeft gewijzigd? Soms wordt er ook wel eens een foutje gemaakt bij de bank. In ieder geval kan deze declaratie niet meer automatisch geïncasseerd worden. Acties:
  1. Vraag de ouder de declaratie handmatig over te maken;
  2. Lees de alinea Wat te doen bij wijziging van het bankrekeningnummer en neem vervolgens contact op met TSO-ASSISTENT.

Foutboodschap 'Onvoldoende saldo'

Vraag de ouder het saldo aan te zuiveren en handmatig over te boeken.

Foutboodschap 'Rekeningnummer geblokkeerd'

Vraag de ouder om het rekeningnummer van de TSO te deblokkeren in zijn/haar online bankieren. Het kan ook zijn dat de ouder aan de bank dient te vragen om de rekening van de TSO te deblokkeren. En vraag om deze keer in elk geval handmatig over te boeken.

Foutboodboodschap 'Geen machtiging verstrekt'

Als de batch valide is kan dit alleen betekenen dat de ouder zelf de machtiging heeft ingetrokken in zijn/haar online bankieren (mogelijk per ongeluk). Of er is een spaarrekening opgegeven als IBAN; daarvan is principieel geen incasso mogelijk.