HOMELOGIN

ÉÉN OVERDRACHTLIJST VOOR DE HELE SCHOOL?

Alle kinderen op één lijst

Het komt soms voor dat een coördinator op een kleine school één lijst wil waar alle kinderen op staan. Of bij een grotere school, waar men gewend is de presentielijsten te printen, wil men alle kinderen bij elkaar om bij het printen papier te besparen. Er zijn twee manieren om dit voor elkaar te krijgen:

Print de complete lijst

Je kunt de COMPLETE LIJST gebruiken. Sorteer deze eerst op groep en print hem uit. Je kunt deze lijst nu gebruiken om op te vinken. Het belangrijkste nadeel hiervan is dat de aandachtspunten niet worden meegeprint.

Beter is het om de groepenindeling aan te passen

Maar als je, om papier te sparen, graag één overdrachtlijst wil met álle kinderen erop, waarom los je dat dan niet op aan de bron? Je kunt namelijk onder INSTELLINGEN in plaats van meerdere leergroepen ook één groep instellen met álle kinderen daarin, of drie overblijfgroepen met bijvoorbeeld de onderbouw, middenbouw en bovenbouw afzonderlijk gecombineerd. Precies zoals het voor jullie het handigst is.