HOMELOGIN

HELP, IK HEB PER ONGELUK EEN KIND VERWIJDERD!

Geen probleem. Meld het bij TSO-ASSISTENT dan kunnen we dit kind weer terugzetten. Ga naar contact.

Overigens betekent het verwijderen van een kind niet dat de declaraties niet meer betaald kunnen (of hoeven) worden. De afgenomen overblijf van een verwijderd kind wordt gewoon in rekening gebracht, de ouder ontvangt gewoon een declaratie.

Het laatste kind verwijderd

Ouders zonder kinderen bestaan niet in TSO-ASSISTENT. Wordt het laatste kind van een ouder verwijderd dan wordt ook de ouder zelf verwijderd. Zie help, ik heb per ongeluk een ouder (of medewerker) verwijderd!