HOMELOGIN

HELP, IK HEB PER ONGELUK EEN OUDER (OF MEDEWERKER) VERWIJDERD!

Geen probleem. Als je dit binnen 5 dagen meldt bij TSO-ASSISTENT dan kunnen we deze ouder of medewerker weer terugzetten. Ga naar contact.

Zijn de 5 dagen al voorbij, dan zal de ouder zich opnieuw moeten registreren; de coördinator zal de medewerker opnieuw moeten aanmaken.

Overigens betekent het verwijderen van een ouder niet dat de declaraties niet meer betaald kunnen (of hoeven) worden. De afgenomen overblijf van een verwijderde ouder wordt gewoon in rekening gebracht, deze ontvangt gewoon een declaratie. (Hetzelfde geldt voor het betalen aan de medewerker.)