HOMELOGIN

KAN IK HET LOGBOEK WIJZIGEN?

Alleen de coördinator kan alles lezen

Het logboek is zo ingericht dat uit privacyoverwegingen uitsluitend de coördinator alle logs van de medewerkers kunnen lezen. De medewerkers kunnen uitsluitend hun eigen berichten teruglezen.

Logs en correctie-logs

Omdat het een logboek in de ware zin des woords is, is het onmogelijk om achteraf correcties op geplaatste logs toe te passen. Wordt een bericht achteraf niet als correct beschouwd, kun je een aanvullend, ontkennend of verklarend bericht aan het logboek toevoegen. Dit kan de coördinator of de medewerker zelf doen.

Een logboek voorkomt geschiedsvervalsing

Als het mogelijk zou zijn in het logboek te wijzigen of te verwijderen zou dit in bijzondere gevallen kunnen leiden tot juridische onverkwikkelijkheden en zelfs strafbaar handelen. Feiten mogen nimmer worden verdonkeremaand, hooguit tegengesproken. Wijzigen van het logboek gaat dus in tegen onze productfilosofie.