HOMELOGIN

HOE KAN IK OP MIJN MOBIEL ZIEN OF IK GERESERVEERD HEB?

Aan de kleuren

De kleuren in de kalender verklaren al heel veel:
  • blauw: een dag met reservering voor 1 of meerdere kinderen
  • beige: een dag zonder reserveringen
  • zwarte strepen: de geselecteerde dag
  • rode strepen: de dag van vandaag

Aan de vinkjes bij de namen

Tap op een blauwe dag, deze is dan geselecteerd. Voor die dag wordt per kind het verschil tussen gereserveerd en niet gereserveerd aangegeven door een vink bij de naam van het kind - klik op het screenshot.


BTW: Gebruik nooit de terugknop van de browser

Daarmee loop je de kans dat je je wijzigingen ongedaan maakt.
Tap op AANDACHTSPUNTEN of verlaat het systeem door te tappen op LOG UIT.