HOMELOGIN

IK KAN MAAR 2 MAANDEN VOORUIT RESERVEREN

Scholen kunnen het reserveren instellen op 3 maanden vooruit reserveren (kwartaalreservering) of 12 maanden vooruit reserveren (jaarreservering). Als je nog maar 2 maanden kunt zien dan heeft jouw school in elk geval gekozen voor de kwartaalreservering.

Op het scherm RESERVEREN voor de ouders is plaats voor 3 kalendermaanden. Ouders kunnen maximaal tot 3 maanden vooruit reserveren en minimaal 2 maanden vooruit. Als vandaag een dag is tegen het einde van de maand, dan kun je nog maar voor iets meer dan 2 maanden vooruit reserveren.

Zodra de kalender op de laatste dag van de maand om 24:00 verspringt naar de volgende maand is er weer ruimte om voor drie volle maanden vooruit te reserveren.