HOMELOGIN

IK ONTVANG TELKENS EMAILS DAT IK NIET GERESERVEERD HAD OF MIJN KIND AFWEZIG WAS

Sommige ouders beklagen zich dat ze regelmatig systeememails ontvangen. Deze emails krijg je echter om een aantal goede redenen.

Systeemmail 'Niet aanwezig op de overblijf'

Systeemmails over onafgemelde afwezigheid op de overblijf, ontvang je als je vergeten bent je kind tijdig af te melden (vóór de sluitingstijd op de overblijfdag zelf).

Systeemmail 'Niet gereserveerd voor de overblijf'

Systeemmails over onaangemelde aanwezigheid ontvang je als vergeten hebt te reserveren maar je kind wel heeft overgebleven.

Het draait om de veiligheid

Kinderen waarvoor niet is gereserveerd staan niet op de presentielijst en worden dus ook niet gemist als ze er niet zijn. Het is dus in het belang van de veiligheid van je kind dat je reserveert. Want alleen dan wordt er naar je kind gezocht als het onverhoopt niet op de overblijf verschijnt. (En als je vergeet de overblijf af te zeggen, dan wordt er door de medewerkers voor niets naar je kind gezocht!)

En om jouw financiële controle

Wanneer je een email krijgt dat je kind is toegevoegd terwijl je niet had gereserveerd dan weet je dat dat overblijfmoment in rekening gebracht zal worden. Als je bent vergeten af te zeggen zal dit door de school (in de meeste gevallen) ook in rekening gebracht worden. Dankzij deze systeemmails loop je naderhand dus niet tegen een financiële 'verrassing' aan.

Help mee de kosten laag te houden

Besef dat het aantal opgeroepen medewerkers is gebaseerd op het te verwachten aantal kinderen. Elke medewerker kost geld. Het voor niets oproepen van medewerkers (als meerdere kinderen gewoon niet komen opdagen) kost dus geld. Dat zou de overblijf onnodig duurder maken. Daarom is tijdig annuleren in belang van alle ouders.

Maak er een routine van

Als je regelmatig inlogt en direct annuleert (of reserveert) en direct als het zich voordoet de aandachtpunten van je kind up-to-date maakt, dan zul je snel merken dat het allemaal heel weinig moeite is!