HOMELOGIN

IK WIL ME BESCHIKBAAR STELLEN ALS MEDEWERKER MAAR DAT LUKT NIET

Mogelijke oorzaken zijn:

Geen tso-dag

De betreffende dag is geen TSO-dag. De coördinator heeft de bewuste dag aangemerkt als een niet-tso-dag. Jij kunt je voor die dag daarom niet beschikbaar stellen. (En ouders kunnen al evenmin reserveren.)

Het nieuwe schooljaar is nog niet begonnen

Je probeert te beschikbaar te stellen aan het begin van het schooljaar, nog voor de coördinator de kalender voor het nieuwe schooljaar heeft ingericht en de nieuwe groepen heeft aangemaakt.

Als het goed is laat de coördinator aan de medewerkers middels een collectief bericht weten vanaf welk moment de beschikbaarheid kan worden opgegeven.