HOMELOGIN

LIEVE COÖRDINATOR, WIL JE VOOR MIJ RESERVEREN?

Ouders kunnen je overvallen met deze vraag. En jij stelt de vraag daarna aan ons. Maar is het verstandig om daar op in te gaan?

Je wilt ouders niet lui maken maar juist actief betrekken

We hebben het systeem bewust zo gecreëerd dat bepaalde dingen die ouders geacht worden te doen simpelweg niet door de coördinator kunnen worden gedaan. Om de simpele reden dat als ouders erachter komen dat jij bepaalde dingen kunt, ze steeds meer achterover gaan leunen. Ze zullen gaan denken: "Als ik niets doe, doet een ander het wel". Het gevolg is dat ze je steeds zwaarder gaan belasten. Op het laatst sturen ze hun kind zelfs naar de overblijf zonder brood of drinken (ze bestaan echt op sommige scholen).

Vervolgens verzuimt men ook tijdig te annuleren

Overigens krijg je dan het omgekeerde, als de kinderen een keer niet kunnen of ziek zijn, meldt de ouder ze niet af. Dan mag jij het veiligheidsprotocol afwerken, uitzoeken waar die kinderen uithangen en moet jij er telefonisch achteraan.

Laat de systeememails het werk doen

Blijf voorlopig de kinderen steeds handmatig aan de lijst toevoegen. De ouder krijgt dan iedere keer een email met het verzoek om te reserveren. Als daar vervelend op gereageerd wordt, stuur ze desnoods naar de directie of naar ons, wij weten hier wel mee om te gaan.