HOMELOGIN

MEDEWERKER VRIJSTELLEN VAN BETALING

Je kunt overblijfmedewerkers vrijstellen van het betalen van de overblijf en wel op drie manieren:

1. Incidenteel

Als je per incident de overblijf van een kind wil vrijstellen, dan doe je dat onder OVERDRACHT in de COMPLETE LIJST door het euroteken rood te maken. Dit kan ook nog nadat de groep geaccordeerd is (maar voordat gedeclareerd is).

2. Structureel

Als je een kind structureel vrij wil stellen, dan kan dat onder KINDEREN. Selecteer een kind, dan verschijnt rechts het blauwe vlak met de gegevens. Onder de keuzebalk staat een vinkhokje 'vrijgesteld van overblijfbijdrage'. De structurele vrijstelling gaat in op de dag na het aanvinken.

3. Gekoppeld

Vrijstellen op de dagen waarop de medewerker is ingeroosterd. Ga naar MEDEWERKERS en klik op KOPPEL KIND. Vink de te koppelen kinderen en klik op KLAAR. Weet je niet welke kinderen van welke medewerkers zijn, stuur dan een (collectief) bericht aan de medewerkers met het verzoek om dat kenbaar te maken. De gekoppelde vrijstelling treedt in werking voor de gehele nog niet gedeclareerde maand(en).

Struktureel vrijstellen overruled altijd gekoppeld vrijstellen

Let op bij het switchen tussen structureel vrijstellen en gekoppeld vrijstellen: Doe nooit beide tegelijk want structurele vrijstelling overruled gekoppelde vrijstelling.

In het geval dat je na het koppelen van een kind de structurele vrijstelling van dat kind uitschakelt, dien je dus opnieuw te koppelen.

Denk aan de veiligheid

Wat niet mag is dat kinderen van medewerkers niet op de presentielijst worden gezet. Dat zou namelijk de veiligheid van het kind in gevaar brengen bij ontruiming, door onopgemerkte vermissing en door het niet voor handen zijn van noodnummer en aandachtspunten. Bovendien zou daarmee je administratie niet meer in overeenstemming zijn met de werkelijke overblijf.