HOMELOGIN

MOET EEN OUDER BETALEN DIE TE LAAT ANNULEERT?

De systeemmail zegt van wel, tenzij ...

In de systeemmail die de ouder krijgt bij onafgemelde afwezigheid staat onder andere de volgende tekst:
De gereserveerde maar mogelijk niet genoten overblijf van [NAAM van het KIND] op 01-09-2015 zal gedeclareerd worden conform de voorwaarden van de school, tenzij anders overeengekomen.

Extra werk verricht, onnodige kosten gemaakt

Als een ouder simpelweg vergeet de overblijfreservering te annuleren heeft dit evengoed administratieve consequenties. Je zult als TSO toch minstens moeten uitzoeken waar dat kind is. Verder kan het ook gebeuren dat met een kind minder de coördinator had kunnen besluiten een medewerker minder in te schakelen; dat zijn dan concrete kosten.

De meeste scholen brengen het in rekening

Vandaar dus dat op bijna alle scholen de overblijf gewoon gerekend wordt als de ouder in verwijtbaar verzuim is.

Er zijn uitzonderingen

Het is voorstelbaar dat er gevallen zijn waar uit coulance niets berekend wordt, zoals een kind dat na sluitingstijd van de annulering ziek naar huis toe gaat. Of simpelweg omdat het systeem nog wat nieuw is.

Vrijstellen in de complete lijst

In zulke gevallen is het mogelijk de betreffende overblijf onverschuldigd te stellen. Dit doe de coördinator in de COMPLETE LIJST door het euroteken dat standaard blauw is, rood te klikken.