HOMELOGIN

WAAR ZIT DE KNOP OPSLAAN?

De knop 'opslaan' is overbodig

Inderdaad, je kunt niet 'opslaan'. Het moeten 'opslaan' zit zo vastgeroest in het denken, dat we het missen als het helemaal niet hoeft.

MENU of UITLOGGEN

We hebben gekozen voor een systeem waarbij iedere afgeronde handeling automatisch wordt opgeslagen per volgend gestarte handeling. Voor je laatste handeling geldt dus theoretisch een 'opslaan' door een allerlaatste handeling, te weten teruggang naar het MENU of UITLOGGEN.

Het vraagt een zekere omslag in omgang en denken, maar uiteindelijk blijkt iedereen er perfect mee overweg te kunnen en ondervinden we niets dan tevredenheid.

KOELKASTLIJST

Als je een zwart op wit bevestiging wilt van de daadwerkelijk in het systeem opgeslagen situatie, kun je eventueel klikken op KOELKASTLIJST (als ouder) of op BEVESTIGEN of DOWNLOADEN (als medewerker of coördinator). Dan krijg je een pdf met de gegevens zoals die zijn opgeslagen.