HOMELOGIN

WAAROM HEBBEN DE SYSTEEMEMAILS EEN NO-REPLY ADRES ALS AFZENDER?

Systeememails van no-reply

Indien je een systeembericht ontvangt zoals die betreffende de declaratie, een herinnering, een aanmaning of een bericht dat konde doet van een onaangemelde aanwezigheid of onafgemelde afwezigheid, dan is dat altijd vanaf een noreply-adres. Het gaat hier immers om mededelingen waaraan niets valt toe te voegen of te antwoorden.

Voorkomen van onsympathieke reacties

In het verleden is gebleken dat een systeemmededeling voor een enkele ouder aanleiding is tot een primaire en soms onhebbelijke reactie om het simpele feit dat men misnoegen ondervindt bij de constatering van een eigen nalatigheid. Om het personeel te verschonen van dergelijke eerste opwellingen passen we hier het no-reply adres toe.

Ruime contactmogelijkheden

Mocht er desalniettemin behoefte zijn om inhoudelijk op een systeemmail te reageren, dan kan de ouder altijd inloggen en onder CONTACT de coördinator telefonisch, per email of via het contactformulier benaderen.

Berichten van de coördinator

Indien je een (collectief) bericht ontvangt van de tso-coördinator via het systeem, dan wordt altijd het emailadres van de coördinator gebruikt. Een reply zal dus altijd naar dit adres gaan.