HOMELOGIN

WAT IS EEN GOEDE SLUITINGSTIJD?

Niet te vroeg!

Een sluitingstijd van 09:00 uur is wel erg vroeg. Hier kleven een paar nadelen aan. Als je de tijd wat later zet, geef je ouders wat meer gelegenheid om voor de dag zelf nog te reserveren en te annuleren; sommigen vinden die rust daarvoor pas als ze op hun werk zijn.

Voorkom onafgemelde afwezigheid

Als je de tijd later zet, voorkom je daarmee ongetwijfeld een aantal gevallen van onaangemelde aanwezigheid en belangrijker nog onafgemelde afwezigheid (geeft altijd onrust en naspeurwerk). En niet minder belangrijk: minder onafgemelde afwezigheid scheelt de TSO ook in de facturering vanuit ons, want onafgemelde afwezigheid wordt door ons wel als een tso-eenheid in rekening gebracht.

Evenveel overblijvers

De meeste scholen hanteren een sluitingstijd van 10:00 uur en een paar scholen 11:00 uur en zelfs 11:30 uur. Het is niet zo dat een latere sluitingstijd van invloed is op de hoeveelheid overblijvers, dus wat het inroosteren van tso-medewerkers betreft, kun je gewoon vertrouwen op je statistieken.