HOMELOGIN

WAT IS: MAG BIJ EEN VRIENDJE/VRIENDINNETJE ETEN?

Globale werking van deze functie

Vink je als ouder aan dat je kind bij een vriendje/vriendinnetje mag eten dan stem je in met het volgende:
  • Je kind mag besluiten (zelfs als de overblijf al begonnen is) om toch bij een bekend vriendje of vriendinnetje thuis te gaan eten en spelen tussen de middag.
  • Je kind moet zich dan wel bij de overblijfmedewerker afmelden. Medewerkers kunnen in het systeem nagaan of jij als ouder toestemming hebt gegeven en laten je kind in dat geval gaan als aan de geldende voorwaarden is voldaan.
  • Het gaat dus altijd om een dag waarvoor je overblijf had gereserveerd. De meeste scholen die deze regeling kennen, brengen deze overblijfbeurt gewoon in rekening omdat er administratief werk aan kleeft en er nu eenmaal medewerkers zijn ingezet op basis van het aantal gereserveerde kinderen.

Consequenties

Verlaat het kind met jouw toestemming de TSO dan draagt de school geen verantwoordelijkheid meer voor het kind. Je dient je als ouder bewust te zijn dat je door te vinken de school aldus vrijwaart.

Doe navraag bij de coördinator

Per school kan afgeweken worden van de regeling zoals hierboven globaal is beschreven. Vraag de coördinator naar de precieze regels, voorwaarden en verantwoordelijkheden.

Niet elke school gebruikt deze functie

Heeft jouw school er voor gekozen om deze functie niet in te schakelen, dan wordt de mogelijkheid om dit aan te vinken niet getoond.