HOMELOGIN

WAT IS NODIG VOOR AUTOMATISCH BETALEN VERGOEDINGEN?

Voor automatisch betalen (van de vrijwilligersvergoedingen) heb je geen speciale contract nodig zoals bij incasso wel het geval is. Wel dien je dit te bespreken met je bank en dien je een machtiging aan te vragen. Je bank dient deze mogelijkheid te activeren. Zie ook ik kan geen betaalbatch indienen bij de bank.