HOMELOGIN

WAT TE DOEN MET DE MACHTIGINGSFORMULIEREN VOOR DE AUTOMATISCHE INCASSO?

Neem ze in ontvangst maar je hoeft er niets mee te doen

Het formulier is juridisch niet van betekenis. Het is wettelijk voldoende indien men vinkt voor akkoord, men geeft immers met een expliciete handeling toestemming. Dit is vergelijkbaar met de wettelijke geldigheid van een mondelinge toezegging die niet onderdoet voor een schriftelijke toezegging. Je hoeft er daarom niet bij ouders op aan te dringen de formulieren in te leveren. Mocht een ouder het formulier uit eigen beweging inleveren dan bewaar je het ergens.

Vraag niet naar deze formulieren

Indien ouders het formulier inleveren is dat prima - maar vraag er niet om! Want dan kun je het volgende misverstand krijgen: Ouders kunnen dan denken dat het machtigingsformulier hun reeds gemaakte vink overruled en dat ze door het niet inleveren van het formulier niet zullen worden geïncasseerd. Als dan blijkt dat dat wel zo is, krijg je natuurlijk storno's en daaruit voortvloeiend extra administratief werk.

De bank neemt de formulieren niet eens aan

Het is gebleken dat de banken de machtigingsformulieren niet eens in ontvangst willen nemen. Een van onze scholen heeft dit geprobeerd en werd met formulieren en al weer teruggestuurd. Blijkbaar zijn de formulieren puur voor je eigen administratie bedoeld en jij kunt er dus voor kiezen om van het ontvangen en bewaren van de formulieren af te zien.

De afnemer is sowieso betalingsplichtig

Aangezien ouders ook zonder machtiging toch betalingsplichtig zijn (zodra ze overblijf hebben afgenomen) zul je op een of andere wijze toch altijd de betaling van de ouders kunnen opeisen, per overschrijving of desnoods contant.

Online afzeggen

Het is niets om je druk over te maken. Er zijn dan ook genoeg voorbeelden van een online incasso-akkoord zonder enig formulier. Neem bijvoorbeeld een abonnement op een krant dat je online afsluit. De wet stelt echter wel dat wanneer je een overeenkomst online aangaat, deze ook online opgezegd moet kunnen worden. Ook geen punt, dat kan bij TSO-ASSISTENT. Bovendien het sinds de invoering van de SEPA nog gemakkelijker geworden voor de ouders om zonder opgaaf van reden te storneren.