HOMELOGIN

WILT U MIJN KINDEREN EN/OF MIJN ACCOUNT VERWIJDEREN?

Nee, wij hebben principieel niet het recht om een kind te wissen uit het systeem dan wel een ouderaccount te verwijderen. Dit zijn inhoudelijke zaken die alleen door de ouder zelf of door de coördinator kunnen worden gedaan. Wij, TSO-ASSISTENT, verzorgen slechts de technische kant van het systeem.

Je kunt het zelf gemakkelijk verwijderen

Login en ga naar OUDERGEGEVENS om dit zelf te doen, maar overleg dit eerst even met de coördinator. Bedenk je dat indien je een kind of je gehele account verwijdert, je in de toekomst je opnieuw zult moeten registreren als je kind toch weer incidenteel zou moeten overblijven. En dat als je account eenmaal verwijderd is, je vanaf dat moment geen toegang meer hebt en je dus voor het inzien van je declaraties je moet wenden tot de tso-coördinator.

Je declaraties blijven bewaard

Verwijdering van je account zal in ieder geval niet van invloed zijn op de automatische incasso van eventueel nog niet geïncasseerde maanden. Voldane declaraties blijven in het systeem bewaard omdat deze deel uitmaken van de administratie van de school. De school dient haar administratie vanwege de belastingdienst 8 jaar te bewaren.