HOMELOGIN

WORDT OVERBLIJVEN VEILIGER MET TSO-ASSISTENT?

Ouders moeten ervan op aan kunnen dat hun kinderen tijdens de TSO in goede handen zijn. Kinderen moeten zich prettig en op hun gemak voelen, het overblijfteam moet daar in eerste instantie voor zorgen.

Het team moet zich dan natuurlijk wel zonder hinder van administratieve rompslomp kunnen wijden aan haar kerntaken betreffende de veiligheid en de naleving van het tso-protocol. De veiligheid van de kinderen valt of staat dus met een rimpelloze registratie en administratie.

Zie de bijdrage van TSO-ASSISTENT aan veilig overblijven in detail.