HOMELOGIN

IK HEB GEEN TIJD OM MIJN KIND AF TE MELDEN!

Het is de nadrukkelijke bedoeling dat je dingen als annuleren en reserveren wél van tevoren doet, dat is immers het kenmerk van annuleren en reserveren en de essentie van een veilig en betrouwbaar registratiesysteem.

Ziek kind

Mocht er zich een bijzondere situatie voordoen (je moet naar je werk, maar je kind is plots ziek geworden; je moet de dokter bellen en een oppas regelen) dan hangt het van de school af hoe hier mee omgegaan wordt. TSO-ASSISTENT is immers in deze geen partij.

Coulance

Bel of email de coördinator en leg de situatie voor. Je vindt de gegevens onder CONTACT als je bent ingelogd. Besluit de coördinator dat coulance op zijn plaats is dan kan hij/zij er voor zorgen dat de betreffende overblijfbeurt wordt gecrediteerd op factuur (declaratie).