HOMELOGIN

IS AUTOMATISCH INCASSEREN PER KWARTAAL MOGELIJK?

Maandgeoriënteerd

De overblijf dient altijd per periode van een maand te worden afgehandeld, zowel qua declaratie als incasso. Hier is bewust voor gekozen omdat dit een gangbare praktijk is (denk aan huur, aflossing, premies, abonnementen enz.) en omdat het voor de meeste ouders prettiger is om elke maand een klein bedrag te betalen dan per kwartaal een relatief groot bedrag.

Kwartaaldeclaratie levert nauwelijks tijdswinst

Het maandelijks versturen van declaraties en downloaden van sepa's neemt slechts enkele klikken, daar is met kwartaaldeclaratie geen voordeel te halen. Ook het noteren van de ontvangsten per kwartaal levert geen noembare tijdswinst op.

Maandeclaraties opsparen is niet verstandig

Je kunt natuurlijk zowel de declaratie als de incasso opschorten tot eind van een kwartaal. We raden dit echter af omdat dit geen enkele administratieve voordelen biedt, niet voor de school, noch voor de ouders. Je dient namelijk na iedere declaratieverzendig toch eerst de bijbehorende sepa te downloaden alvorens je tot verzending van de volgende maand kunt overgaan.

Het is bovendien de vraag of je incassocontract je toestaat om drie sepa's tegelijk in te dienen ten bedrage van een aanmerkelijk hoger bedrag dan een enkel maandbedrag. Ook is er een verhoogde kans op stornos's (technische wanbetaling). Het aanmerkelijk hogere bedrag zal namelijk vlugger stuiten op een saldotekort.