HOMELOGIN

"HET SYSTEEM LIGT ER UIT"

In vrijwel alle gevallen dat iemand dat roept is dit niet waar. Onze servers hebben namelijk een uptime van 99.8%

Niet veralgemeniseren

Men kan hoogstens concluderen dan men zelf geen toegang heeft tot het systeem. Een ouder kan niet beoordelen of anderen wel of geen toegang hebben tot TSO-ASSISTENT tenzij deze direct andere ouders opbelt en hoort dat die er ook niet in kunnen. En dan nog is het mogelijk dat ouders in een andere regio wel toegang hebben.

Vele verbindingen achter elkaar

Toegang tot een systeem als TSO-ASSISTENT krijg je namelijk via een serie van verbindingen: a. Tussen je computer en je eigen internet provider, b. De aaneengeschakelde connecties tussen je internet provider en de hosting provider van TSO-ASSISTENT (dus het eigenlijke world wide web) en c. Van onze hosting provider naar onze servers.

Vele mogelijke oorzaken

Er zijn dus vele plaatsen waar de verbinding voor een individuele gebruiker (tijdelijk) onderbroken kan worden, terwijl het andere gebruikers gewoon lukt verbinding te krijgen met onze servers. Het antwoord dat je deze ouder kunt geven is dan ook: Controleer je internet aansluiting of probeer het later nog eens.

Foutmelding door de browser

Als onderstaande foutmelding wordt getoond, dan is dat geen aanwijzing dat de server van TSO-ASSISTENT buiten gebruik zou zijn. Deze mededeling laat slechts weten dat het je browser niet lukt om verbinding te krijgen. De oorzaak daarvan zal in principe gezocht moeten worden in een foutieve adressering, of een incorrecte internetverbinding.