HOMELOGIN

EEN KIND TOEVOEGEN DAT NOG NIET GEREGISTREERD WAS

Wil je een kind toevoegen dat al overgebleven heeft maar toen nog niet geregistreerd was? Als het kind inmiddels geregistreerd is doe je precies hetzelfde als Achteraf een kind toevoegen aan een reeds geaccordeerde groep.

Zorg dat er niet al andere geaccordeerde kinderen voor betreffende dag in groep 99 zitten, want dan kun je niet toevoegen. Vergeet dus vooral niet om na de procedure het kind gelijk weer terug te zetten.