HOMELOGIN

WAT DOET DE COÖRDINATOR ALS DE MAAND AFGELOPEN IS

Als het einde van de maand gepasseerd is loopt de coördinator deze 5 simpele stappen door:
  1. Alle overblijf voor alle dagen in afgelopen maand moet zijn geaccordeerd. Is dat niet gebeurd doe je het alsnog. (Doe dit altijd zo vlug mogelijk, eigenlijk liefst gelijk na iedere overblijf.)
  2. Als alle overblijf van de maand is geaccordeerd, ga je naar de COMPLETE LIJST om eventueel overblijf die niet betaald hoeft te worden als zodanig te markeren.
  3. Als bovenstaande is uitgevoerd, kunnen de declaraties naar de ouders worden verstuurd. Dit doe je onder DECLARATIE > VERSTUREN > NU VERSTUREN.
  4. Pas als de declaraties zijn verstuurd is het mogelijk om incasso-batches te downloaden. Dit doe onder DECLARATIE > VERSTUREN > SEPA. (De incasso-batches zijn alleen bruikbaar als onder INSTELLINGEN de INCASSANT-ID is ingevuld.)
  5. De gedownloadde bankbatches moeten bij de bank worden ingediend via het internetbankieren. Dit kan uitsluitend door de persoon die op de rekening gemachtigd is.
Zie ook Hoe komt de vergoeding uiteindelijk bij de medewerker terecht.