HOMELOGIN

CHECKLIST HET OUDE SCHOOLJAAR AFSLUITEN

Doel van de checklist is het aflopende schooljaar administratief correct af te sluiten om zonder stress het nieuwe schooljaar te kunnen beginnen.

Verstuur na de laatste tso-dag direct de declaraties en vergoedingspecificaties

De tso-administratie afsluiten kan gelijk nadat de laatste tso-dag onder OVERDRACHT is geaccordeerd. Wanneer de declaraties aan de ouders zijn verstuurd kunnen eveneens de vergoedingspecificaties voor de tso-medewerkers worden verstuurd.

Een lege maand in de zomervakantie

Een lege maand wordt automatisch geskipped. De eerst volgende te declareren maand (onder DECLARATIES -> VERSTUREN) verspringt van bijvoorbeeld juli direct naar augustus als er in juli geen enkele tso-dag is.

Zomersluiting van TSO-ASSISTENT

Als alle regio's op vakantie zijn zal TSO-ASSISTENT twee of drie weken gesloten zijn - niemand kan dan inloggen. Omdat er maar weinig gebruikers actief zijn in de zomervakantie, gebruiken wij deze tijd voor onderhoud en systeem updates.

Je kunt in deze periode gewoon contact opnemen.

Een bijna lege maand

Soms bevat de maand juli of augustus maar heel weinig tso-dagen. Toch zul je deze maand moeten afhandelen zoals elke andere maand wat betreft declaraties en vergoedingen. Het is niet mogelijk om een dergelijke maand samen te voegen met een andere maand.

Het is bijvoorbeeld verleidelijk om augustus vanwege zijn geringe inhoud gelijk af te handelen met september. Tussen de incasso’s van augustus en september dient echter genoeg tijd te zitten: Ga uit van ongeveer 10 dagen, dan zit je goed; dit is afhankelijk van je incassocontract bij je bank.

Het nieuwe schooljaar beginnen

Zie alvast de checklist het nieuwe schooljaar beginnen