HOMELOGIN

KUNNEN DE SYSTEEMEMAILS UITGEZET WORDEN?

De systeememails garanderen de waterdichtheid van de aanwezigheidsregistratie

De systeememails 'onaangemeld afwezig' en 'onafgemeld afwezig' kunnen principieel niet uitgeschakeld worden. TSO-ASSISTENT propageert namelijk een registratiesysteem dat de veiligheid van de kinderen moet dienen. Daar is het toedekken van mogelijk menselijke foutjes niet mee gediend.

Ouders hebben vanuit openheid en transparantie recht op deze mails

Ouders kunnen direct nagaan of er mogelijk een vergissing bij het vinken is gemaakt en reageren. Zo kunnen ze bijtijds voorkomen dat ze aan het eind van de maand ongemerkt te veel zouden betalen.

Deze emails zijn een soort disclaimer

Ook voor de school is het goed te weten dat ouders later de school niet kunnen verwijten niet op de hoogte gesteld te zijn van een onaangemelde aanwezigheid of onafgemelde afwezigheid. De mails geven de feitelijke situatie aan ongeacht hoe die situatie heeft kunnen ontstaan.

Deze emails houden ook de medewerkers scherp

Een administratieve vergissing is op zich geen ramp, hij kan altijd gecorrigeerd en zal ook altijd verklaard moeten kunnen worden. De systeemmails motiveren om serieuze zaak te maken van de presentieregistratie.

Uitzonderingen

Toch is er een mogelijkheid om onder zeer specifieke en onverhoopt nare omstandigheden het bericht 'onafgemeld afwezig' tegen te houden. Dat vraagt een zeer bewuste handeling die moet voorkomen dat de procedure al te makkelijk wordt uitgevoerd.

Mocht een droeve noodzaak ooit spelen, accordeer dan simpelweg 'aanwezig' en wijzig vervolgens ná het akkoord de 'aanwezigheid' in 'afwezigheid' zónder te accorderen. Uiteraard zijn de ouders in zo'n geval al op de hoogte van de 'afwezigheid'. Kijk elders in dit BLOG onder PRESENTIE ACHTERAF WIJZIGEN NA ACCORDEREN